Mano mokykla

Įkvėpk. Paskatink. Palaikyk.

ICF Lietuva įgyvendiną projektą skirtą bendrojo ugdymo mokykloms. Projekto tikslas – koučingo kultūros integravimas, koučingo pagalba pasiekti norimų pokyčių, tikslų.

Projekto metu mes:

 • Padedame mokykloms įgyvendinti tikslus ilgalaikio, tęstinio ir sisteminio pokyčio kontekste.
 • Dėmesį skiriame : tikslų kėlimui, siekinių/rezultatų įsivardinimui, valdant asmeninius pokyčius.
 • Kartu dirbame pagal konkrečios mokyklos konkrečius poreikius ir pokyčių tikslus.
 • Sukuriame saugaus ir efektyvaus bendravimo ir bendradarbiavimo aplinką, sąlygas tiek individualiai dalyvaujantiems mokytojams tiek bendradarbiaujančiai jų komandai.
 • Turimų duomenų ar koučingo intervencijų būdu atspindime esamą kontekstą ir situaciją, skatiname iššūkį pokyčiui, pagal poreikį užimame stebėtojo ar kritiko roles.
 • Komandiniu ar individualiu būdu „čia ir dabar“ sprendžiame aktualius klausimus ir tuo pačiu kuriam/keičiam bendravimo ir bendradarbiavimo principus ir susitarimus. Mokomės veikdami praktiškai

Įgaliname ir kviečiame kurti praktikas ir procesus užtikrinančius:

 • lygiavertį ir pagarbų bendravimą;
 • pasitikėjimą ir atgalinį ryšį;
 • gebėjimą klausyti ir išgirsti;
 • susitarimų palaikymą ir gyvavimą; 
 • niciatyvų ir idėjų palaikymą;
 • pasidžiaugimą pasiektu progresu ir vienas kitu.

ICF Lietuva įgyvendiną projektą skirtą bendrojo ugdymo mokykloms. Projekto tikslas – koučingo kultūros integravimas, koučingo pagalba pasiekti norimų pokyčių, tikslų.

 • Žmonės, kurie naudojasi koučingo „įrankiais“, geba pažiūrėti į iššūkius ir galimybes iš kitokios perspektyvos. Jie gali tobulinti savo mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimus, gerinti tarpasmeninius santykius bei išsiugdyti didesnį pasitikėjimą savimi.
 • Naudodami koučingo „įrankius“ padedame mokykloms siekti užsibrėžtų tikslų, kurti bendravimo ir bendradarbiavimo atmosferą, ieškoti ir rasti motyvaciją bei veikimo būdus, įgalinančius veikti vykstant nuolatiniams pokyčiams.
 • Dalyvavimas projekte susideda iš: asmeninių koučingo sesijų, komandinių koučingo sesijų, grįžtamojo ryšio sesijų, tyrimų pradžioje ir pabaigoje.
 • Reikalingas mokyklos bendruomenės siekis tobulėti ir ryžtas imtis atsakomybės. Svarbu skirti dėmesį ir laiką įgyvendinant bendruomenei svarbius ilgalaikius tikslus.

Susidomėjote ir norite projekto pristatymo savo komandoje?

Užpildykite anketą

Procesas:

Poreikio ir pokyčio tikslų nustatymas

Tyrimas

(pradžioje ir pabaigoje)

Įvadinė sesija

Komandinės koučingo sesijos

Individualios koučingo sesijos

Rezultatų ir progreso aptarimas ir įvertinimas

Daugiau apie projektą:

 

Koučingo savaitė,
2021 05 20

Švietimo naujienos,
2021 07 19

Ugdomojo vadovavimo kultūros puoselėjimas mokyklose:

Nuoroda

Daugiau apie projektą: