ICF vardo naudojimas

Asmuo ar organizacija, tiesiogiai nesusijusi su ICF, negali naudoti ICF pavadinimo („Tarptautinė koučų federacija“ arba „Tarptautinė koučingo federacija“), akronimo/santrumpos („ICF“) ir (arba) logotipo. 

Tinkamo ICF pavadinimo ir ženklo naudojimo pavyzdžiai: 

 • ICF Global nariai naudoja savo koučingo verslo interneto svetainėse
 • ICF padalinys naudoja Facebook grupėje, laikantis ICF Global reikalavimų 
 • ICF akredituoti koučingo specialistai (turintys ACC, PCC ar MCC kvalifikacijos patvirtinimą) pranešantys apie šiuos pasiekimus. 
 • ICF Global narys, baigęs ICF akredituotą koučingo mokymų programą, vadinantis save ICF kouču (koučingo specialistu).

Netinkamo ICF pavadinimo ir ženklo panaudojimo pavyzdžiai: 

 • Baigusieji ICF akredituotas koučingo mokymų programas, nesantys ICF Global nariais, vadinantys save ICF kouču (koučingo specialistu).
 • Renginio viešinimas, nurodant pavadinime ICF, pvz. Kaip tapti ICF kouču?“.
 • LinkedIn“ ar bet kokia kita grupė, kurios pavadinime ICF, pvz.: ICF koučingo specialistų grupė“.

Standartiškai Trečiosios šalys negali naudoti Tarptautinės koučingo federacijos (ICF) logotipo, išskyrus atskirus apibrėžtus atvejus. 

Trečiosios šalys gali naudoti logotipą tik šiomis apibrėžtomis aplinkybėmis: viešinime ar puslapyje, kuriame pateikiama nuoroda į ryšį su ICF (pvz., medžiagoje teigiama, kad mokymo programa yra akredituota ICF arba esate ICF narys), su sąlyga, kad sritis, kurioje naudojamas ICF logotipas, apima mažiausiai vienos kitos įmonės, su kuria jūs turite panašų ryšį, įmonės logotipą. 

Logotipas gali būti susietas tik su coachfederation.org nuoroda.

Jokia ICF nepriklausanti medžiaga neturėtų imituoti/atkartoti jokios ICF reklamos, produktų pakuočių ar svetainės dizaino. 

Logotipo negalima naudoti:

 • jokiame kitame įmonės pavadinime, 
 • produkto pavadinime, 
 • paslaugos pavadinime, 
 • domeno pavadinime, 
 • svetainės pavadinime, 
 • leidinio pavadinime ar pan.

Taip pat ribojamas ir ICF pavadinimo naudojimas: 

 • norint susieti su kokių nors kitų svetainių puslapiais; 
 • siekiant perteikti bet kokį ICF pritarimą bendrovės produktui ar paslaugai; 
 • siekiant informuoti, jog bet koks oficialus bet kurio produkto ar paslaugos statusas buvo suteiktas ar kitaip susijęs su ICF; 
 • siekiant parodyti bet kokius santykius su ICF, išskyrus tuos, kurie apibrėžiami šiame apraše; 
 • gaminiuose, produktų pakuotėse ar kitose verslo paslaugose, kurioms reikalinga oficiali licencija; 
 • kaip pagrindinio elemento jokioje medžiagoje, kuri nėra ICF; 
 • kaip dizaino elemento; 
 • jei naudojimas bet kokiais būdais pakenktų ICF, ICF produktams ar teikiamoms paslaugoms.

Įmonės, naudojančios logotipą pagal šiuos reikalavimus, taip pat turi nurodyti savo logotipą (-us), įmonės pavadinimą, produktų pavadinimus ar kitą prekės ženklą pagrindinėje ir labiau matomoje vietoje. 

ICF pasilieka teisę savo nuožiūra nutraukti ar pakeisti leidimą rodyti logotipą ir gali reikalauti, kad Trečiosios šalys pakeistų ar panaikintų bet kokį logotipo naudojimą, kuris, ICF nuomone, neatitinka šių reikalavimų arba gali kitaip pažeisti ICF ženklo nuosavybės teises. Be to, ICF pasilieka teisę ginti ICF prekės ženklą nuo nesąžiningo prekės ženklo naudojimo, piktnaudžiavimo ar kitų teisės aktų ar įstatymų pažeidimų. 

PASTABA: 2020 m. ICF yra pereinamieji metai, kai naudojami abu pavadinimai: „Tarptautinė koučų federacija“ ir „Tarptautinė koučingo federacija“. ICF nariai ar įgaliotieji asmenys esamus logotipus gali naudoti, kol bus nurodyta kitaip. 

Logotipas visada turi būti naudojamas pagal šiame apraše pateiktus reikalavimus, siekiant identifikuoti ICF ar ICF paslaugas. 

Bet koks naudojimas, nepatenkantis į šiuos reikalavimus, yra griežtai draudžiamas.

Informaciją paruošė: Gerda Asipavičienė, ACC, Alma Čenkuvienė, PCC, Dovilė Valantiejienė. Daugiau informacijos: https://brand-manual.webflow.io .