ICF komandos koučingo kompetencijos.

Daugiau nei individualus koučingas

Įvadas

 

Norint, kad komanda dirbtų gerai, nuosekliai ir ilgą laiką, ją būtina nuolat ugdyti. Todėl sparčiai auga komandų koučingo poreikis. Komandos koučingas yra patirtis, leidžianti komandai siekti tvarių rezultatų ir nuolatinio tobulėjimo. Tai tampa vis svarbesne įmonių veiklos dalimi, nes norint pasiekti aukštų komandos rezultatų reikia susiderinti siekiant tikslų, išlikti novatoriškais ir greitai prisitaikyti prie vidinių ir išorinių pokyčių. Komandos koučingas egzistuoja po šiuo komandos ugdymo skėčiu, kartu su šiais būdais: komandos formavimas, komandos mokymas, komandos konsultavimas, komandos mentorystė, komandos fasilitavimas ir komandos koučingas. Šie būdai toliau lyginami 1 lentelėje.

Siekdama sukurti komandos koučingo kompetencijų rinkinį, ICF parengė griežtą, įrodymais pagrįstą tyrimų projektą. Šio tyrimo tikslas buvo nustatyti, kokias žinias, įgūdžius, gebėjimus ir kitas savybes (ŽĮGK), be ICF pagrindinių kompetencijų, naudoja komandos koučingo specialistai.

Buvo atlikti šie veiksmai:

  • Išsami literatūros apžvalga,
  • Komandos koučingo kritinių incidentų kūrimas,
  • Užduotis ir ŽĮGK virtualūs seminarai, skirti suprasti komandos koučingo patirtį ir kuo ji skiriasi nuo individualaus koučingo,
  • Pusiau struktūruoti pokalbiai, siekiant suprasti, kaip komandos koučingo specialistai išgyvena įsitraukimą į koučingą ir ką jiems reiškia komandos koučingas kaip profesija,
  • Visuotinė apklausa, skirta nustatyti konkrečių komandos koučingo užduočių ir ŽĮGK svarbą bei jų ryšį su fasilitavimu ir
  • Kompetencijų modelio seminarai, skirti peržiūrėti visus darbo analizės duomenis.

Reikėtų būti atsargiems svarstant galimybę sujungti komandos koučingą su komandos mokymu, konsultavimu ar mentoryste. Šie trys būdai yra gana direktyviniai ir todėl skiriasi nuo komandos koučingo. Kai kurie komandos koučingo specialistai mano, kad komandos koučingo specialistas neturėtų imtis šių trijų būdų, nes tai gali sukelti painiavą komandai ir trukdyti koučingo specialistui tinkamai atlikti savo funkciją. Nepaisant to, duomenys rodo, kad komandos koučingo specialistai dažnai nuklysta į fasilitavimo būdą, kad paskatintų komandos narių dialogą. Fasilitavimas skirtas paskatinti komunikaciją ir užtikrinti aiškumą; darbas lieka paviršutinis, nesigilinama į komandos dinamikos analizę. Komandos koučingas yra gilesnis nei fasilitavimas – tiriama pavienių komandos narių asmenybių, pogrupių giluminė dinamika ir kaip tai gali paveikti komandos veiklą. Gali būti, kad nėra aiškaus atskyrimo  tarp komandos koučingo ir fasilitavimo. Atvirkščiai, tarp fasilitavimo ir koučingo gali būti tęstinumas, o geras komandos koučingo specialistas gali sklandžiai dirbti bet kurioje šios tąsos vietoje.

Kadangi komandos koučingas yra daugialypis, komandų koučingo specialistai taip pat privalo turėti žymiai platesnę žinių bazę dirbdami su komandomis nei su atskirais asmenimis. Jie turi suprasti, kaip atpažinti ir išspręsti konfliktus, atpažinti jėgos dinamiką komandoje, suprasti, ko reikia aukštų rezultatų siekiančioms komandoms, žinoti, kaip kurti komandos vienybę, kurti taisykles ir normas, skatinti visų dalyvavimą ir indėlį, ir skatinti komandos autonomiją bei tvarumą. Individualaus koučingo procese koučingo specialistai dažnai būna atsargūs, pereidami prie kito būdo nei koučingas. Komandos koučingo metu tas skirtumas tarp įvairių būdų gali būti ne toks akivaizdus. Pats koučingo specialistas turi nuspręsti, kiek informacijos apie skirtingus būdus dalytis su klientu. Dėl komandos dinamikos ir veiksnių, turinčių įtakos jos veiklai, sudėtingumo, komandos koučingo specialistai dažnai turi būti labiau direktyvūs nei dirbdami su klientais individualiai. Supervizija (profesinė priežiūra) komandos koučingo specialistams taip pat svarbesnė dėl darbo sudėtingumo ir dėl to, kad komandos koučingo specialistai gali lengvai įklimpti vidinėje komandos dinamikoje.

1 lentelė. Komandos ugdymo būdai

 

 

Komandos ugdymas

 

 

 

Komandos formavimas

Komandos mokymas

Komandos konsultavimas

Komandos mentorystė

Komandos

fasilitavimas

Komandos koučingas

Laikotarpis

Trumpas, 1-5 dienos

Trumpas, 1-5 dienos

Labai kintamas

Epizodiškai, atskiros valandos per ilgą laikotarpį

Trumpas, 1-5 dienos

Ilgesnis laikas, mėnesiai

 

 

 

 

 

 

 

Procesas

Pratimai

Darbas su komanda pagal programą

Konsultanto dalijimasis patirtimi

Mentoriaus dalijimasis

Dialogo palengvinimas

Komandos ir koučingo specialisto partnerystė

 

 

 

 

 

 

 

Augimo sritis

Patobulinti santykiai

Naujos žinios ar įgūdžiai

Papildomos įžvalgos

Naujos žinios

Aiškumas

Pasiekti tikslai; komandos tvarumas

 

 

 

 

 

 

 

Komandos dinamika; konfliktų sprendimas

Minimalūs

Minimalūs

Minimalūs, konsultaciniai

Minimalūs

Minimalūs

Vientisi

 

 

 

 

 

 

 

Ekspertas; atsakomybė

Instruktorius

Treneris

Konsultantas

Mentorius

Fasilitatorius ir komanda

Komanda

Prireikus, komandos koučingo specialistai gali naudoti papildomus būdus, ne tik koučingą. Tai gali būti daroma atvirai arba nepastebimai.

ICF komandos koučingo kompetencijos. Pagrindinių kompetencijų sistemos išplėtimas 

 

Šiame dokumente pateikiamos papildomos žinios ir įgūdžiai, kuriuos turi turėti profesionalus koučingo specialistas, norėdamas veiksmingai įsitraukti į komandos koučingo praktiką, kurią ICF apibrėžia kaip partnerystę su komanda bendros kūrybos ir apmąstymų procese, taip pat su komandos dinamika ir santykiais, įkvepiant komandos narius kuo geriau atskleisti savo gebėjimus ir potencialą, siekiant bendrų tikslų ir rezultatų.

ICF komandos koučingo kompetencijos padeda komandos koučingo specialistui praktikui suprasti darbui su komandomis reikalingas žinias, įgūdžius ir užduotis. Tačiau šios praktikos esme išlieka pagrindinės ICF kompetencijos, kurios sudaro pagrindą visai koučingo praktikai.

Kiekvienas ICF komandos koučingo kompetencijos modelio elementas yra organizuojamas pagal ICF pagrindinių kompetencijų struktūrą. Nurodoma pagrindinė ICF kompetencija ar subkompetencija, taip pat nurodomi visi kontekstiniai niuansai, dinamika ar papildymai, būtini komandos koučingo praktikai. Nors komandų koučingui, be aštuonių pagrindinių ICF kompetencijų, nereikia jokių naujų kompetencijų, tačiau norint, kad komandos koučingas būtų veiksmingas, reikia keleto naujų subkompetencijų. Šioje lentelėje pateikiami pagrindinių ICF kompetencijų modelio papildymai, reikalingi komandų koučingui.

Esminis skirtumas tarp pagrindinių ICF kompetencijų ir ICF komandos koučingo kompetencijų yra kliento pobūdis. Terminas „klientas“ pagrindinėse ICF kompetencijose dažniausiai reiškia asmenį, o komandos koučingo kontekste klientas yra komanda kaip vienas subjektas, apimantis kelis asmenis. Kai terminas „klientas“ taikomas komandos koučingo kontekste kartu su komandos koučingo kompetencijomis, „klientas“ pagrindinėse kompetencijose reiškia komandą, o ne asmenį.

Tolesniuose puslapiuose bus išnagrinėtos visos komandos koučingo kompetencijos, susijusios su pagrindinėmis ICF kompetencijomis – pirmiausia, pasidalijant kiekvienos kompetencijos paaiškinimu, o antra – vaizdžiai parodant, kaip abu kompetencijų modeliai veikia kartu.

1-oji kompetencija:

Laikosi etiškos praktikos

Apibrėžimas. Supranta ir nuosekliai laikosi koučingo etikos ir standartų.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

+ Atlieka kliento komandos kaip vieno subjekto koučingą

Komandos koučingo specialisto klientas yra komanda kaip vienas subjektas. Komandą sudaro atskiri komandos nariai, ir kiekvienas iš jų turi būti išklausytas ir atlikti svarbų vaidmenį komandos diskusijose. Be to, komandos koučingo specialistas turi išlikti objektyvus bendraudamas su komandos nariais, rėmėjais ir suinteresuotomis šalimis. Komandos koučingo specialistas negali stoti į jokių pogrupių ar atskirų komandos narių pusę, jis turi būti atviras tam, kas iškyla sesijų metu, ir išlikti visiškai sąžiningas santykiuose su komanda. Diskusijos su atskirais komandos nariais turės likti konfidencialios, nebent komandos narys leis atskleisti informaciją kitiems pagal susitarimą su komandos koučingo specialistu.

+ Išlaiko skirtumą tarp komandos koučingo, komandos formavimo, komandos mokymo, komandos konsultavimo, komandos mentorystės, komandos fasilitiavimo ir kitų komandos ugdymo būdų

Komandos ugdymas gali apimti daugybę būdų, įskaitant komandos koučingą, komandos formavimą, komandos mokymą, komandos konsultavimą, komandos mentorystę ir komandos fasilitavimą. Komandos koučingo specialistas turėtų bendradarbiauti su kitais ekspertais, kai to reikalauja konkretaus komandos koučingo uždaviniai arba kai reikia specifinių žinių ir įgūdžių. Nors ne visada reikia pabrėžti skirtumą tarp šių būdų, reikia imtis atsargumo priemonių, jei imamasi ne tik koučingo intervencijų. Komandos koučingo specialistams gali tekti nukreipti klientus į daugelio tipų specialistus, taip pat dirbti kartu (tandeme) su antruoju koučingo specialistu, supervizoriaus ar kitų komandos ugdymo specialistų pagalba.

+ Demonstruoja žinias ir įgūdžius, reikalingus norint praktikoje naudoti konkrečius siūlomų komandos ugdymo būdų derinius

Komandos koučingo specialistas yra pakankamai kvalifikuotas, kad galėtų kompetentingai naudoti visus komandos ugdymo būdus, kuriuos jis siūlo komandos koučingo procese.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

+ Taiko daugiau direktyvinių komandos ugdymo būdų tik tada, kai jie reikalingi komandai siekiant savo tikslų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskritai, komandos koučingo specialistui reikės būti direktyviam dažniau, nei dirbant su klientu individualiai. Visgi direktyvesnis požiūris turėtų apsiriboti tais atvejais, kai reikia

padėti išryškinti ir įsisąmoninti komandos augimo sritis ir skatinti komandos koučingo proceso supratimą. Tai gali būti kritiniai momentai komandos koučingo sesijose, atkreipiant dėmesį į teigiamą ir neigiamą komandos dinamiką ir pristatant būdus, kaip judėti pirmyn. Šie direktyviniai momentai turėtų ne susiaurinti, o išplėsti komandos požiūrį į savo dabartinę situaciją.

+ Išlaiko pasitikėjimą, skaidrumą ir aiškumą atliekant kelis su komandos koučingu susijusius vaidmenis

Tuo atveju, jei komandos koučingo specialistas siūlo keletą komandos ugdymo būdų, koučingo specialistas turi aiškiai suprasti šiuos skirtingus vaidmenis ir kaip vienas vaidmuo gali paveikti kitą.

 

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Laikosi etiškos praktikos

 

1.     Parodo asmeninį sąžiningumą ir dorumą bendraujant su klientais, rėmėjais ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis.

2.     Yra jautrus klientų tapatybei, aplinkai, patirčiai, vertybėms ir įsitikinimams.

3.     Tinkamai ir pagarbiai kalba su klientais, rėmėjais ir susijusiomis suinteresuotosiomis šalimis.

4.     Laikosi ICF etikos kodekso ir pagrindinių ICF vertybių.

5.     Išlaiko su klientais susijusios informacijos konfidencialumą pagal susitarimus su suinteresuotosiomis šalimis bei atitinkamus įstatymus.

6.     Išlaiko skirtumus tarp koučingo, konsultavimo, psichoterapijos ir kitų palaikomųjų profesijų.

7.     Prireikus, nukreipia klientus pas kitus specialistus.

 

 

+ Atlieka kliento komandos kaip vieno subjekto koučingą

+ Išlaiko skirtumą tarp komandos koučingo, komandos formavimo, komandos mokymo, komandos konsultavimo, komandos mentorystės, komandos fasilitavimo ir kitų komandos ugdymo būdų

+ Demonstruoja žinias ir įgūdžius, reikalingus norint praktikoje naudoti konkrečius siūlomų komandos ugdymo būdų derinius

+ Taiko daugiau direktyvinių komandos ugdymo būdų tik tada, kai jie reikalingi komandai siekiant savo tikslų

+ Išlaiko pasitikėjimą, skaidrumą ir aiškumą atliekant kelis su komandos koučingu susijusius vaidmenis

2-oji kompetencija:

Įkūnija koučingo mąstyseną

Apibrėžimas. Išsiugdo ir palaiko atvirą, smalsų, lankstų ir į klientą orientuotą požiūrį.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Esant poreikiui dalyvauja koučingo profesinėje priežiūroje (supervizijoje) vardan palaikymo, augimo ir atskaitomybės

Komandos koučingo specialistui gali būti lengva įsipainioti į komandos dinamiką ir nepastebėti klausimų, kuriuos reikėtų spręsti. Dėl šios priežasties komandos koučingo specialistai turėtų dirbti su koučingo profesinę priežiūrą teikiančiu supervizoriumi. Komandos koučingas gali būti daug intensyvesnis nei individualus koučingas, atsižvelgiant į daugelio komandos narių indėlį vienu metu. Supervizijoje naudojamas praeities įvykių apmąstymas, koučingo specialisto dalyvavimo tuose praeities momentuose ar dabartiniu momentu suvokimas ir poveikis, kurį jis daro koučingo specialisto elgesiui. Supervizorius yra puikus komandos koučingo specialisto resursas – nešališkas stebėtojas, padedantis reflektuoti ir suprasti apmąstymų vaidmenį komandos koučingo procese.

+ Išlieka objektyvus ir suvokia komandos dinamiką bei elgsenos dėsningumus

Komandas sudaro asmenys, turintys unikalią asmenybę, žinias, įgūdžius ir motyvaciją. Šių asmenų bendras veikimas sukelia didelę galios, kontrolės, kompetencijos ir skirtingų tikslų dinamiką. Komandos koučingo specialistas turi budriai stebėti, kaip ši dinamika pasireiškia bendraujant komandoje, komandos dienotvarkėje, vidiniuose ginčuose, įsitikinimuose, aljansuose, ir visada turi išlikti objektyvus.

 

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Įkūnija koučingo mąstyseną

1.     Pripažįsta, kad klientai yra atsakingi už savo pasirinkimus.

2.     Nuolat mokosi ir tobulėja kaip koučingo profesionalas.

3.     Vykdo nuolatinę reflektyvią praktiką, kad pagerintų savo koučingo gebėjimus.

4.     Suvokia ir Išlieka atviras konteksto ir kultūros įtakai sau ir kitiems.

5.     Naudojasi savęs pažinimu ir savo intuicija klientų naudai.

6.     Ugdo ir palaiko gebėjimą reguliuoti savo emocijas.

7.     Psichiškai ir emociškai ruošiasi sesijoms.

8.     Prireikus, kreipiasi išorinės pagalbos.

 

 

+ Esant poreikiui dalyvauja koučingo profesinėje priežiūroje (supervizijoje) vardan palaikymo, augimo ir atskaitomybės

+ Išlieka objektyvus ir suvokia komandos dinamiką bei elgsenos dėsningumus

3-ioji kompetencija:

Sudaro ir palaiko susitarimus

Apibrėžimas. Bendradarbiauja su klientu ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kad sudarytų aiškius susitarimus dėl koučingo santykių, proceso, planų ir tikslų. Sudaro susitarimus dėl viso koučingo proceso, taip pat ir dėl kiekvienos koučingo sesijos.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Paaiškina, kas yra ir nėra komandos koučingas, įskaitant tai, kuo jis skiriasi nuo kitų komandos ugdymo būdų

Komandos koučingo specialistui svarbu pabrėžti skirtumą tarp komandos koučingo ir kitų komandos ugdymo būdų. Atsižvelgiant į unikalų asmenybių pobūdį, komandoms gali reikėti labai tikslingai nustatyti komandos ir komandos koučingo specialisto suderinamumą.

+ Bendradarbiauja su visomis susijusiomis šalimis, įskaitant komandos vadovą, komandos narius, suinteresuotuosius asmenis ir kitus kartu (tandeme) dirbančius koučingo specialistus, kad bendradarbiaudami sudarytų aiškius susitarimus dėl koučingo santykių, procesų, planų, ugdymo būdų ir tikslų

Komandos koučingo sutartis (kontraktas) turi būti suderinta su visomis šalimis, įskaitant atskirus komandos narius ir kitą (tandeme) dirbantį koučingo specialistą, jei su tokiu dirbama kartu, taip pat, jei reikia, rėmėjus. Turėtų būti susitarta dėl konfidencialumo, kuris turėtų apimti tai kas vyks komandos koučingo sesijose, taip pat privačius pokalbius tarp komandos koučingo specialisto ir atskirų komandos narių. Taip pat svarbu atsižvelgti į vaidmenį ir mastą, kuriuo organizacijos kultūra, misija ir bendras kontekstas daro įtaką komandos koučingo veiklai.

+ Bendradarbiauja su komandos vadovu, norėdamas nustatyti, kaip atsakomybe už koučingo procesą bus dalijamasi tarp koučingo specialisto, vadovo ir komandos

Vienas iš komandos koučingo tikslų yra padėti sukurti tvarią komandą, kuriai nereikalingas koučingo specialisto buvimas norint išlaikyti judėjimo pirmyn pagreitį. Nors komandos koučingo procesą iš pradžių gali koordinuoti koučingo specialistas, reikėtų susitarti, kaip atsakomybė palaipsniui perduodama komandos vadovui ir komandai kaip kolektyvui.

 

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Sudaro ir palaiko susitarimus

1.     Paaiškina, kas yra ir kas nėra koučingas, ir apibūdina procesą klientui ir atitinkamoms suinteresuotosioms šalims.

2.     Susitaria dėl to, kas yra tinkama ir kas netinkama santykiuose, kas yra ir kas nėra siūloma, ir kokia yra kliento bei atitinkamų suinteresuotųjų šalių atsakomybė.

3.     Sudaro susitarimą dėl koučingo santykių gairių ir konkrečių parametrų, tokių kaip logistika, mokesčiai, planavimas, trukmė, nutraukimas, konfidencialumas ir kitų asmenų įtraukimas.

4.     Bendradarbiauja su klientu ir atitinkamomis suinteresuotosiomis šalimis, kad sudarytų bendrą koučingo planą ir nustatytų tikslus.

5.     Bendradarbiauja su klientu, nustatydami kliento ir koučingo specialisto suderinamumą.

6.     Bendradarbiauja su klientu, kad nustatytų arba patvirtintų, ko klientas nori pasiekti sesijos metu.

7.     Bendradarbiauja su klientu, kad apibrėžtų tai, ką, kliento nuomone, jam reikia apsvarstyti ar išspręsti, norint pasiekti pageidaujamų rezultatų sesijos metu.

8.     Bendradarbiauja su klientu, kad apibrėžtų arba patvirtintų sėkmės kriterijus tam, ką klientas nori įgyvendinti koučingo proceso arba atskiros sesijos metu.

9.     Bendradarbiauja su klientu, valdydamas sesijos laiką ir dėmesio sutelkimą į sesijos tikslą.

10.   Tęsia koučingą kliento norimo rezultato link, nebent klientas nurodo kitaip.

11.   Bendradarbiauja su klientu, kad koučingo santykius užbaigtų vertindami patirtį.

 

+ Paaiškina, kas yra ir nėra komandos koučingas, įskaitant tai, kuo jis skiriasi nuo kitų komandos ugdymo būdų

+ Bendradarbiauja su visomis susijusiomis šalimis, įskaitant komandos vadovą, komandos narius, suinteresuotuosius asmenis ir kitus kartu (tandeme) dirbančius koučingo specialistus, kad bendradarbiaudami sudarytų aiškius susitarimus dėl koučingo santykių, procesų, planų, ugdymo būdų ir tikslų

+ Bendradarbiauja su komandos vadovu, norėdamas nustatyti, kaip atsakomybe už koučingo procesą bus dalijamasi tarp koučingo specialisto, vadovo ir komandos

4-oji kompetencija:

Puoselėja pasitikėjimą ir saugumą

Apibrėžimas. Bendradarbiauja su klientu, kad sukurtų saugią, palaikančią aplinką, leidžiančią klientui laisvai dalintis. Palaiko abipusės pagarbos ir pasitikėjimo santykius.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Sukuria ir palaiko saugią erdvę atviram ir nuoširdžiam komandos narių bendravimui

Kad kiekvienas komandos narys galėtų laisvai ir prasmingai dalyvauti, komandos koučingo specialistas turi sukurti saugią erdvę, kurioje kiekvienas komandos narys galėtų laisvai nesutikti su kitais komandos nariais ar kelti jautrias temas. Dirbdamas su individualiu klientu, koučingo specialistas žino ir gerbia kliento kultūrinį kontekstą. Komandos koučingo metu komanda gali turėti savo kultūrą, kuri yra organizacijos kultūros atmaina ir gali prisidėti prie koučingo proceso sudėtingumo.

 

+ Skatina komandą save vertinti kaip vieną subjektą, turintį bendrą tapatybę

Komandos tvarumo elementas yra kiekvieno nario supratimas, kad komanda yra vienas, gerai veikiantis vienetas. Komandos koučingo specialistas turėtų nuolat skatinti komandos tapatumą ir savarankiškumą.

+ Skatina atskirų komandos narių ir kolektyvinių komandos jausmų, suvokimo, susirūpinimo, įsitikinimų, vilčių ir pasiūlymų išraišką

Komandos koučingo specialistui gali tekti paskatinti komandos narius laisvai kalbėti komandos susitikimuose, kad pasidalytų savo individualiais jausmais, suvokimu, susirūpinimu, įsitikinimais, viltimis ir pasiūlymais. Koučingo specialistui taip pat svarbu suprasti ir išsiaiškinti komandos kolektyvinius jausmus, suvokimą, rūpesčius, įsitikinimus ir viltis.

+ Skatina dalyvauti ir prisidėti visus komandos narius

Svarbu gauti visapusišką naudą iš kiekvieno komandos nario žinių ir įgūdžių.

+ Bendradarbiauja su komanda kuriant, palaikant ir apmąstant komandos taisykles ir normas

Taisyklės ir normos gali padėti komandoms būti produktyvesnėms ir pasiekti aukštesnių rezultatų. Šių taisyklių ir normų išsiaiškinimas ir kodifikavimas taip pat gali padėti komandai būti tvaresnei.

 

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

+ Skatina efektyvų bendravimą komandoje

Geras bendravimas tarp komandos narių dažnai gali būti iššūkis, tačiau geras informacijos srautas yra gyvybiškai svarbus komandos sėkmei. Komandos koučingo specialistas turėtų užtikrinti, kad atskirų komandos narių bendravimas būtų nukreiptas į komandą ir nuosekliai nukreipia bendravimą į komandos vidų, kai jis yra nukreipiamas į koučingo specialistą.

+ Bendradarbiauja su komanda, kad nustatytų ir išspręstų vidinius konfliktus

Kiekvienoje komandoje neišvengiamai kils tam tikrų konfliktų. Svarbu visus konfliktus iškelti į paviršių ir konstruktyviai juos spręsti, skatinant mokymąsi ir augimą.

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Puoselėja pasitikėjimą ir saugumą

1.     Siekia suprasti klientą jo kontekste, kuris gali apimti jo tapatybę, aplinką, patirtį, vertybes ir įsitikinimus.

2.     Demonstruoja pagarbą kliento tapatybei, suvokimui, stiliui ir kalbai bei pritaiko koučingą klientui.

3.     Pripažįsta ir gerbia išskirtinius kliento talentus, įžvalgas ir darbą koučingo procese.

4.     Parodo palaikymą, empatiją ir rūpestį klientu.

5.     Pripažįsta ir palaiko kliento jausmų, suvokimo, susirūpinimo, įsitikinimų ir pasiūlymų išraiškas.

6.     Parodo atvirumą ir skaidrumą kaip būdą atskleisti pažeidžiamumą ir sukurti su klientu abipusį pasitikėjimą.

 

+ Sukuria ir palaiko saugią erdvę atviram ir nuoširdžiam komandos narių bendravimui

+ Skatina komandą save vertinti kaip vieną subjektą, turintį bendrą tapatybę

+ Skatina atskirų komandos narių ir kolektyvinių komandos jausmų, suvokimo, susirūpinimo, įsitikinimų, vilčių ir pasiūlymų išraišką

+ Skatina dalyvauti ir prisidėti visus komandos narius

+ Bendradarbiauja su komanda kuriant, palaikant ir apmąstant komandos taisykles ir normas

+ Skatina efektyvų bendravimą komandoje

+ Bendradarbiauja su komanda, kad nustatytų ir išspręstų vidinius konfliktus

5-oji kompetencija:

Išlaiko pilnavertį dėmesį

Apibrėžimas. Išlaiko sąmoningumą ir kokybišką buvimą kartu su klientu, taikydamas atvirą, lankstų, patikimą bei pasitikėjimu savimi grįstą darbo stilių.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Išnaudoja visas savo jutimo ir suvokimo galimybes, kad susitelktų į tai, kas svarbu koučingo procesui

Komandos koučingo specialistas dažnai bus perkrautas informacija, todėl jam reikės visiško jutiminio suvokimo ir supratimo, kas vyksta patalpoje per visą koučingo procesą.

+ Dirba kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu, kai tai yra suderinta su komanda ir rėmėjais, ir kai tai sudaro sąlygas komandos koučingo specialistui įdėmiau ir kokybiškiau dalyvauti komandos koučingo sesijoje

Darbas kartu (tandeme) su antruoju koučingo specialistu gali sumažinti spaudimą vienam komandos koučingo specialistui, atsižvelgiant į didelį informacijos kiekį, atsirandantį komandos koučingo sesijų metu. Kitas koučingo specialistas gali padėti stebėti komandos dinamiką, komandos ir individualaus elgesio modelius, suteikti alternatyvių perspektyvų ir modeliuoti komandos elgesį.

+ Ragina komandos narius stabtelėti ir apmąstyti, kaip jie bendrauja komandos koučingo sesijose

Paskatinus komandos narius stabtelėti ir apmąstyti, prasideda refleksyvus komandos praktikos darbas. Tuomet komandos koučingo specialistas gali paskatinti komandos narius sąmoningiau suvokti savo veiksmus, reakcijas ir galimus patobulinimus šiuo metu ar būsimoje komandos veikloje.

+ Pagal poreikį įsitraukia ir išeina iš komandos dialogo

Kadangi vienas iš komandos koučingo tikslų yra tai, kad komanda taptų savarankiška, komandos koučingo specialistas turėtų įsitraukti į dialogą tik tada, kai tai būtina komandos procesui ir veiklai pagerinti. Komandos koučingo specialistas turėtų būti vienodai dėmesingas visai komandai ir tuo pačiu kiekvienam asmeniškai. Tai gali būti iššūkis didelio intensyvumo akimirkomis ir įsitraukus daugeliui komandos narių.

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Išlaiko pilnavertį dėmesį

1.     Lieka susikaupęs, pastabus, empatiškas ir atliepiantis klientui.

2.     Parodo smalsumą koučingo proceso metu.

3.     Valdo savo emocijas, kad išlaikytų pilnavertį dėmesį klientui.

4.     Parodo pasitikėjimą savimi, dirbdamas su stipriomis kliento emocijomis koučingo procese.

5.     Patogiai jaučiasi, dirbdamas nežinojimo būsenoje.

6.     Sukuria arba palieka erdvės tylai, pauzei ar apmąstymams.

 

+ Išnaudoja visas savo jutimo ir suvokimo galimybes, kad susitelktų į tai, kas svarbu koučingo procesui

+ Dirba kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu, kai tai yra suderinta su komanda ir rėmėjais, ir kai tai sudaro sąlygas komandos koučingo specialistui įdėmiau ir kokybiškiau dalyvauti komandos koučingo sesijoje

+ Ragina komandos narius stabtelėti ir apmąstyti, kaip jie bendrauja komandos koučingo sesijose

+ Pagal poreikį įsitraukia ir išeina iš komandos dialogo

6-oji kompetencija:

Aktyviai klausosi

Apibrėžimas. Sutelkia dėmesį į tai, ką klientas pasako ir ko nepasako, kad visiškai suprastų tai, kas yra komunikuojama kliento sistemų kontekste, ir kad skatintų kliento saviraišką.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Pastebi, kaip kiekvieno komandos nario perspektyvos yra susijusios su kitų komandos narių nuomone ir komandos dialogu

Komandos nariams svarbu kokybiškai išklausyti vieniems kitus ir bendrauti, kad atsirastų bendras supratimas ir pagerėtų jų veikla. Tyrinėjimas to, kas slepiasi po žodžiais, dažnai leidžia atrasti gilesnę prasmę ir supratimą. Tai gali padėti išspręsti konfliktus, sustiprinti inovacijas bei problemų sprendimo sesijas.

+ Pastebi, kaip kiekvienas komandos narys veikia kolektyvinę komandos energiją, įsitraukimą ir dėmesį

Komandos koučingo specialistas gali labai pagerinti komandos veiklą, atskleisdamas atskirų komandos narių elgesį, kuris prisideda prie komandos pagreičio, įsitraukimo, kūrybiškumo ir susitelkimo, arba atvirkščiai, juos mažina.

+ Pastebi žodinius ir neverbalinius komandos narių bendravimo modelius, kad nustatytų galimus aljansus, konfliktus ir augimo galimybes

Komandos dinamikos stebėjimas, supratimas ir stiprinimas gali būti reikšmingi veiksniai gerinant komandos veiklą. Komandos koučingo specialistai turi mokėti stebėti komandos dinamikos subtilumą, akivaizdų iš žodinio ir neverbalinio bendravimo.

+ Modeliuoja patikimą, efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą dirbant kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu ar kitais ekspertais

Sklandus bendravimas tarp komandos narių yra būtinas norint pasiekti gerų rezultatų. Komandos koučingo specialistai gali modeliuoti tokį elgesį dirbdami kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu ir kitais ekspertais.

+ Skatina komandą kalbėtis tarpusavyje

Komandos nariai gali būti linkę tiesiogiai bendrauti su komandos koučingo specialistu, ypač komandos koučingo proceso pradžioje. Siekdami sustiprinti tvarumą, komandos koučingo specialistai turėtų nuolat nukreipti dialogą atgal į komandos vidų. Daryti komandinius pasirinkimus gali būti sudėtinga. Reikalingą informaciją gali tekti gauti iš daugelio komandos narių, naudojant pasitikėjimo ir patirties elementus. Komanda turi nuspręsti, kaip apdoroti informaciją ir kaip priimti sprendimus. Nors pagalba komandai sprendžiant tokius klausimus gali atrodyti labiau kaip komandos fasilitavimas, vis dėlto komandos skatinimas tapti savarankiška yra komandos koučingo funkcija.

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Aktyviai klausosi

1.     Atsižvelgia į kliento kontekstą, tapatumą, aplinką, patirtį, vertybes ir įsitikinimus, kad geriau suprastų, ką klientas nori pasakyti.

2.     Atspindi arba apibendrina tai, ką klientas pasakė, kad užtikrintų aiškumą ir supratimą.

3.     Pastebi ir teiraujasi, kai kyla klausimas, ar kažkas liko neatskleista.           

4.     Pastebi, atpažįsta ir tiria kliento emocijas, energijos pokyčius, neverbalines užuominas ar kitą elgesį.

5.     Integruoja kliento žodžius, balso toną ir kūno kalbą, kad nustatytų, kokia yra prasmė to, ką klientas nori pasakyti.

6.     Stebi kliento elgesio ir emocijų tendencijas per sesijas, kad nustatytų pasikartojančias temas bei dėsningumus.

 

+ Pastebi, kaip kiekvieno komandos nario perspektyvos yra susijusios su kitų komandos narių nuomone ir komandos dialogu

+ Pastebi, kaip kiekvienas komandos narys veikia kolektyvinę komandos energiją, įsitraukimą ir dėmesį

+ Pastebi žodinius ir neverbalinius komandos narių bendravimo modelius, kad nustatytų galimus aljansus, konfliktus ir augimo galimybes

+ Modeliuoja patikimą, efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą dirbant kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu ar kitais ekspertais

+ Skatina komandą kalbėtis tarpusavyje

7-oji kompetencija:

Skatina sąmoningumą

Apibrėžimas. Skatina kliento įžvalgas ir mokymąsi, naudodamas priemones ir metodus, tokius kaip efektyvus klausinėjimas, tyla, metafora ar analogija.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Kviečia komandą permąstyti savo prielaidas, elgesį ir prasmės kūrimo procesus, siekdamas sustiprinti kolektyvinį supratimą ar įžvalgą

 

Komanda, sudaryta iš daugybės asmenų, į kolektyvines pastangas įtraukia daugybę prielaidų, patirties, elgesio ir prasmės kūrimo procesų. Šių veiksnių įvairovė, jei jie lieka nekontroliuojami, gali sukelti komandos disfunkciją, tačiau tinkamai juos panaudojus, jie gali labai pagerinti komandos veiklą.

+ Naudoja klausimus ir kitus būdus, kad paskatintų komandos ugdymą ir padidintų komandos atsakomybę už kolektyvinį dialogą

Kaip ir individualiame koučinge, komandos ugdymui turėtų būti naudojami klausimai ir kiti būdai, tačiau komandos koučingas taip pat turėtų skatinti vidinį komandos dialogą ir apmąstymą.

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Skatina sąmoningumą               

1.     Atsižvelgia į kliento patirtį, kai sprendžia, kas galėtų būti naudingiausia.

2.     Meta iššūkį klientui, siekdamas sužadinti sąmoningumą ar įžvalgą.

3.     Klausia kliento apie jo mąstymo būdą, vertybes, poreikius, norus ir įsitikinimus.

4.     Užduoda klausimus, kurie padeda klientui tyrinėti išeinant už dabartinio mąstymo ribų.

5.     Kviečia klientą pasidalinti išsamiau apie tai, ką patiria čia ir dabar.

6.     Pastebi tai, kas daro teigiamą poveikį kliento pažangai.

7.     Pritaiko koučingo stilių prie kliento poreikių.

8.     Padeda klientui nustatyti veiksnius, turinčius įtakos esamiems ir būsimiems elgesio, mąstymo ar emocijų modeliams.

9.     Kviečia klientą generuoti idėjas apie tai kaip jis galėtų judėti pirmyn ir ką jis nori ar gali daryti.

10.   Padeda klientui pakeisti perspektyvas.

11.   Be prisirišimo dalijasi pastebėjimais, įžvalgomis ir jausmais, kurie gali sukurti klientui naujų mokymosi galimybių.

 

+ Kviečia komandą permąstyti savo prielaidas, elgesį ir prasmės kūrimo procesus, siekdamas sustiprinti kolektyvinį supratimą ar įžvalgą

+ Naudoja klausimus ir kitus būdus, kad paskatintų komandos ugdymą ir padidintų komandos atsakomybę už kolektyvinį dialogą

8-oji kompetencija:

Skatina kliento augimą

Apibrėžimas. Bendradarbiauja su klientu, kad paverstų mokymąsi ir įžvalgą veiksmais. Skatina kliento savarankiškumą koučingo procese.

ICF komandos koučingo kompetencijų papildymai prie ICF pagrindinių kompetencijų

Paaiškinimas

 

 

+ Skatina dialogą ir apmąstymus, kad padėtų komandai nustatyti savo tikslus ir žingsnius šiems tikslams pasiekti

Komandos dialogas ir apmąstymai yra būtini, norint visapusiškai išnaudoti visų komandos narių žinias ir įgūdžius. Skatinimas visapusiškai dalyvauti padeda nustatyti tinkamus tikslus, siekiant maksimaliai pagerinti komandos veiklą.

ICF pagrindinių ir komandos koučingo kompetencijų integravimas. Skatina kliento augimą

1.     Dirba su klientu norėdamas integruoti naują suvokimą, įžvalgą ar išmokimą į jo pasaulėžiūrą ir elgseną.

2.     Bendradarbiauja su klientu, kad sukurtų tikslus, veiksmus ir atskaitomybės priemones, kurios integruoja ir praplečia išmokimą.

3.     Pripažįsta ir palaiko kliento savarankiškumą kuriant tikslus, veiksmus ir atskaitomybės metodus.

4.     Pagal numatomus veiksmus padeda klientui identifikuoti galimus rezultatus ar įžvalgas.

5.     Kviečia klientą apsvarstyti, kaip judėti pirmyn, aptariant resursus, paramą ir galimas kliūtis.

6.     Bendradarbiauja su klientu, apibendrinant mokymąsi ir įžvalgas sesijų metu ar tarp jų.

7.     Švenčia kliento pažangą ir sėkmę.

8.     Bendradarbiauja su klientu užbaigiant sesiją.

 

   + Skatina dialogą ir apmąstymus, kad padėtų komandai nustatyti savo tikslus ir žingsnius šiems tikslams pasiekti

ICF komandos koučingo kompetencijos. Daugiau nei individualus koučingas

1-oji kompetencija:

Laikosi etiškos praktikos

+ Atlieka kliento komandos kaip vieno subjekto koučingą

+ Išlaiko skirtumą tarp komandos koučingo, komandos formavimo, komandos mokymo, komandos konsultavimo, komandos mentorystės, komandos fasilitavimo ir kitų komandos ugdymo būdų

+ Demonstruoja žinias ir įgūdžius, reikalingus norint praktikoje naudoti konkrečius siūlomų komandos ugdymo būdų derinius

+ Taiko daugiau direktyvinių komandos ugdymo būdų tik tada, kai jie reikalingi komandai siekiant savo tikslų

+ Išlaiko pasitikėjimą, skaidrumą ir aiškumą atliekant kelis su komandos koučingu susijusius vaidmenis

2-oji kompetencija:

Įkūnija koučingo mąstyseną

+ Esant poreikiui dalyvauja koučingo profesinėje priežiūroje (supervizijoje) varda palaikymo, augimo ir atskaitomybės

+ Išlieka objektyvus ir suvokia komandos dinamiką ir elgsenos dėsningumus

3-ioji kompetencija:

Sudaro ir palaiko susitarimus

+ Paaiškina, kas yra ir nėra komandos koučingas, įskaitant tai, kuo jis skiriasi nuo kitų komandos ugdymo būdų

+ Bendradarbiauja su visomis susijusiomis šalimis, įskaitant komandos vadovą, komandos narius, suinteresuotuosius asmenis ir kitus kartu (tandeme) dirbančius koučingo specialistus, kad bendradarbiaudami sudarytų aiškius susitarimus dėl koučingo santykių, procesų, planų, ugdymo būdų ir tikslų

+ Bendradarbiauja su komandos vadovu, norėdamas nustatyti, kaip atsakomybe už koučingo procesą bus dalijamasi tarp koučingo specialisto, vadovo ir komandos

4-oji kompetencija:

Puoselėja pasitikėjimą ir saugumą

+ Sukuria ir palaiko saugią erdvę atviram ir nuoširdžiam komandos narių bendravimui

+ Skatina komandą save vertinti kaip vieną subjektą, turintį bendrą tapatybę

+ Skatina atskirų komandos narių ir kolektyvinių komandos jausmų, suvokimo, susirūpinimo, įsitikinimų, vilčių ir pasiūlymų išraišką

+ Skatina dalyvauti ir prisidėti visus komandos narius

+ Bendradarbiauja su komanda kuriant, palaikant ir apmąstant komandos taisykles ir normas

+ Skatina efektyvų bendravimą komandoje

+ Bendradarbiauja su komanda, kad nustatytų ir išspręstų vidinius konfliktus

5-oji kompetencija:

Išlaiko pilnavertį dėmesį

+ Išnaudoja visas savo jutimo ir suvokimo galimybes, kad susitelktų į tai, kas svarbu koučingo procesui

+ Dirba kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu, kai tai yra suderinta su komanda ir rėmėjais, ir kai tai sudaro sąlygas komandos koučingo specialistui įdėmiau ir kokybiškiau dalyvauti komandos koučingo sesijoje

+ Ragina komandos narius stabtelėti ir apmąstyti, kaip jie bendrauja komandos koučingo sesijose

+ Pagal poreikį įsitraukia ir išeina iš komandos dialogo

6-oji kompetencija:

Aktyviai klausosi

+Pastebi, kaip kiekvieno komandos nario perspektyvos yra susijusios su kitų komandos narių nuomone ir komandos dialogu

+ Pastebi, kaip kiekvienas komandos narys veikia kolektyvinę komandos energiją, įsitraukimą ir dėmesį

+ Pastebi žodinius ir neverbalinius komandos narių bendravimo modelius, kad nustatytų galimus aljansus, konfliktus ir augimo galimybes

+ Modeliuoja patikimą, efektyvų bendravimą ir bendradarbiavimą dirbant kartu (tandeme) su kitu koučingo specialistu ar kitais ekspertais

+ Skatina komandą kalbėtis tarpusavyje

7-oji kompetencija:

Skatina sąmoningumą

+ Kviečia komandą permąstyti savo prielaidas, elgesį ir prasmės kūrimo procesus, siekdamas sustiprinti kolektyvinį supratimą ar įžvalgą

+ Naudoja klausimus ir kitus būdus, kad paskatintų komandos ugdymą ir padidintų komandos atsakomybę už kolektyvinį dialogą

8-oji kompetencija:

Skatina kliento augimą

+ Skatina dialogą ir apmąstymus, kad padėtų komandai nustatyti savo tikslus ir žingsnius šiems tikslams pasiekti

ICF kompetencijų vertimą į lietuvių kalbą dovanoja UAB L-CON Global