Koučingas – kas tai?

 • Koučingas – kas tai?
 • Tarptautinė koučingo federacija
 • Pripažįstama kvalifikacija

Tarptautinė koučingo federacija koučingą apibūdina kaip kūrybingą procesą, provokuojantį mąstymą ir skatinantį klientus visiškai išnaudoti savo asmeninį bei profesinį potencialą.

Koučingas yra išskirtinis procesas, kuris labai skiriasi nuo psichoterapijos, konsultavimo, mentorystės ir kitų mokymų. Žmonės, kurie naudojasi koučingo žiniomis, sugeba pažiūrėti į iššūkius ir galimybes iš visai kitokios perspektyvos. Jie tobulina mąstymo ir sprendimų priėmimo gebėjimus, gerina tarpasmeninius santykius bei išsiugdo pasitikėjimą savimi. 

Tarptautinė koučingo federacija 

Tarptautinė koučingo federacija (ICF) yra pasaulinė lyderė, vienijanti  beveik 37 000 narių iš 145 pasaulio šalių (2019 m. gegužės mėn. duomenimis) ir kelianti koučingo specialistų profesiją į aukštą profesinį lygį. ICF taiko aukštus etikos reikalavimus, suteikia kvalifikacijos pažymėjimus ir palaiko kvalifikuotų koučingo specialistų bendradarbiavimą visame pasaulyje.

Pripažįstama kvalifikacija

ICF yra vienintelė organizacija, suteikianti visame pasaulyje pripažįstamą koučingo profesionalo kvalifikaciją.

ICF Global pelnė pasaulinį pripažinimą, nes:

 • nustatė ir išgrynino svarbiausias koučingo kompetencijas, kurias pripažįsta ir kasdieniniame darbe taiko visi ICF akredituotas koučingo mokyklas baigę koučingo specialistai;
 • narius vienija į globalią ir nuolat augančią koučingo profesionalų bendruomenę;
 • sukūrė Profesinių koučingo standartų bei profesinės etikos kodeksą;
 • išplėtojo tarptautiniu mastu pripažintą koučingo akreditavimo programą;
 • kuria galimybes pasaulinės koučingo bendruomenės narių bei vietinių ICF skyrių narių tarpusavio bendravimui ir bendradarbiavimui;
 • atlieka koučingo tyrimus;
 • nustato gaires koučingo mokyklų programoms;
 • sudaro galimybes įvairių interesų koučingo specialistams iš viso pasaulio reguliariai bendrauti tarpusavyje;
 • rengia regionines bei tarptautines konferencijas;
 • bendradarbiauja su strateginiais partneriais, kurių produktais bei paslaugomis ICF nariai gali naudotis nemokamai arba su didelėmis nuolaidomis.

Pripažįstama kvalifikacija

ICF yra vienintėlė organizacija, suteikianti visame pasaulyje pripažįstamą kvalifikaciją.  kurią jau turi daugiau nei 8000 akredituotų koučingo specialistų, dirbančių įvairiose šalyse.

 

Sužinok daugiau

Daugiau informacijos apie tai, kaip tapti tokiu koučingo specialistu arba kaip susirasti koučingo specialistą, turintį ICF suteiktą kvalifikaciją, galite rasti adresu

www.coachfederation.org