Helping clients achieve potential in a fast-changing world

Kaip padėti klientams pasiekti savo potencialą greitai besikeičiančiame pasaulyje

Šiandieniniame pasaulyje darbo sąvoka ir koncepcija vystosi ir keičiasi milžinišku greičiu, to pasėkoje esame priversti ieškoti, atrasti ir suprasti kaip prisitaikyti ir pertvarkyti savo asmenines bei profesines strategijas. Pranešimo metu Steven’as Rudolph’as pateiks unikalų požiūrį į turimą asmens potencialą apjungdamas Prigimčių, Gebėjimų ir Srauto teorijas (Multiple Intelligences, Multiple Natures, Flow). Susipažinsime kaip koučingo sesijų metu, pritaikę ir pasidalinę šiomis žiniomis su klientais, galime ištobulinti kliento gebėjimą prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių reikalavimų. Išmoksime ugdyti savo gebėjimus siekiant maksimaliai vertingo rezultato efektyviai panaudojant savo energiją.

 

Amerikietis pedagogas ir lektorius švietimo srityje. “Multiple Natures” sistemos autorius, leidžiančios suvokti ir įvertinti žmogaus prigimtis ir gebėjimus, kurie lemia atitinkamus elgsenos modelius konkrečiai susijusius su mokymusi ir karjera. Dviejų bestselerių autorius (Solving The Ice-Cream Dilemma , The 10 Laws of Learning), tūkstantinėms auditorijoms dėstęs konferencijose ir seminaruose.

http://stevenrudolph.com/